Skip to main content
فرهنگسرای کلبه روستایی راویدسرا یک کلبه و باغچه روستایی و یک اندیشکده و پژوهشکده شخصی است.  یک فرهنگسرای کوچک   پر از پژوهشهای محلی منتشر شده،  همراه جمع علاقمندان به تحقیقهای مورد نیاز روستاست.
فرهنگسرای کلبه روستایی راویدسرا
      باغچه کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا ست،  یک فرهنگ سرای کوچک،  ولی پر از پژوهشهای محلی است،  همراه جمعی علاقمند به تحقیقهای مورد نیاز روستا.  راویدسرا یک باغچه روستایی در یک روستای ایران است،  در این باغچه و کلبه سعی می کنیم،  برای رشد و ارتقا روستا،  با بقیه روستائیان کارهای اجتماعی و اقتصادی انجام دهیم.
      ما بدنیا آمده ایم که زندگی و تمدن را ارتقاء دهیم،  ما نباید بی تغییر و تحول باشیم،  باید پویا و جویا باشیم.  در گذشته ها تغییرات در نسلهای متمادی بکندی انجام می شد،  اما امروزه با وجود انفجار و انقلاب اطلاعات و ارتباطات،  باید در تغییر زندگی و تمدن نقش داشته باشیم.  زمین دارد با سرعت زیر پای ما حرکت می کند،  حتماً باید این حرکت را درک کرد تا جا نماند.
کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا
تصویر هوایی با پهباد از راویسرا،  عکس شماره 1314.
کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا
لوگو درک و عشق به طبیعت آینده بشر را تضمین می کند،  عکس شماره 1528.
این برگه بشماره 575 پیوست لینک زیر است:
کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا
فهرست کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا
       نوشته های بیشتر کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
.
 
……………
   برچسبها:  کلبه روستایی, باغچه روستایی, راویدسرا فرهنگسرا, راویدسرا, فرهنگسرا.
………….
کلبه روستایی راویدسرا فرهنگسرا
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید